جدید سبد گل لیزیانتوس نمایش بزرگتر

سبد گل لیزیانتوس

2,000,000 ریال بدون مالیات.

26

محصول جدید

(( مناسب برای عرض تبریک و خواستگاری ، ولنتاین ))

بومی آمریکای شمالی، دارای انواع یک ساله، دو ساله و چند ساله های کـوتاه عمر است. برگ ها متقـابل، تخم مرغی یا نیزه ای شکل و بدون دمبرگ و گاهی ساقه آغوش و به رنگ سبز مایل به خاکستری هستند. گل لیزیانتوس به صورت کم پر و پر پر در اندازه های کوچک و متوسط و بزرگ در اشکال پهن(باز)، لوله ای و زنگوله ای و با گلبرگ های چین خورده در رنگ های سفید، آبی و بنفش به صورت منفرد یا چندتایی روی ساقه های برگ دار تشکیل می شوند. هر گل دارای ۲ کلاله و ۵تا ۶ عدد پرچم می باشد.

    دارای انواع پاکوتاه و پابلند است که انواع پابلند، برای تولید گل بریدنی و انواع پاکوتاه برای کاشت گلدانی به کار می روند.

 

گلدهی

    لیزیانتوس هم به عنوان یک گیاه یک ساله و هم دو ساله معرفی شده است و درک اثر دما روی دان نهال ها در توجیه این ویژگـی کمک کننده است. در محیط طبیعی این گیـاه، اگـر بذرهـا در طول تـابستـان بتندند دان نهال های در معرض دماهای بالا طوقه ای شده و در زمستان در مرحله طوقه ای می ماند. گیاهان در سال بعد گل داده و بنابراین به صورت دو ساله عمل می کنند. اما اگر بذرها در بهار تندش کنند و دان نهال ها در شرایط بهار خنک رشد کنند، در همان سال گل می دهند. در این شرایط آن ها در گروه گیاهان یک ساله قرار می گیرند.

    گزارش ها در مورد اثر فتوپریود روی گلدهی تا کنون همسو نبوده اند. هالوی و کوفرانک (۱۹۸۴) گزارش کردند که انواع دارای گل صورتی، آبی و سفید حتی در فتوپریود ۸ ساعت گل می دهند و آن ها لیزیانتوس را یک گیاه روزخنثی معرفی کردند. همچنین آزراک (۱۹۸۴) لیزیانتوس را به عنوان یک گیـاه روزبلند معرفی کرده اند. پژوهش بیشتر این اختلاف نظر را نشخص خواهد کرد. زمانی که دان نهال ها در شرایط روزکوتاه رشد کنند، در دمای بالا (°C28) گیاهان زیادی به صورت طوقه ای در می آیند (نسبت به رشد در شرایط روزبلند). بعلاوه وقتی ساقه گل دهنده به صورت زود هنگام ظاهر شد، گلـدهی تحت اثر برهمکنش فتوپریود xدما قرار می گیرد و پاسخ، به نوع رقم آن وابسته است. بدین صورت که بعضی ارقام بعد از دریافت تیمار سرمایی ساقه گل دهنده تشکیل می دهند، اما وقتی در شرایط روز کوتاه رشد کنند، جوانه های گل سقط شده یا بعضی از گیاهان به یک حالت رشد طوقه ای بر می گردند(مثلا ساقه اصلی با تشکیل چندین میانگره طویل شده و سپس طویل شدن میانگره زمانی که برگ های بیشتری تولید شد، افزایش می یابد) در این آزمایش رقم ‘Yodel White’به عنوان یک گیاه روزبلند اختیاری طبقه بندی شد. یک رگه بهنژادی به نام ‘GCREC-Blue’به صورت یک گیاه روزخنثی زمانی که دان نهال ها در دمای °C28 رشد کردند، گل می دهد اما وقتی در دمای °C12 رشد کند، اغلب گیاهان در شرایط روز بلند در مقایسه با روز کوتاه بصورت طبیعی گل می دهند.

فروشگاه اینترنتی فرادون

نوشتن نقد و نظر

سبد گل لیزیانتوس

سبد گل لیزیانتوس