هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

سبد گل سفید

( 29 )

گل قدس

700,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

99 قلم

(( مناسب برای مراسم تبریک و خواستگاری ))

رز سفید یکی از چندین نوع گل رز شناخته شده در دنیا می باشد. گل رز سفید نماد پاکی ، خلوص و طهارت است. خاستگاه این گل آسیای صغیر و غرب آسیا است. در ساقه رز سفید یا خار وجود ندارد یا بسیار اندک است. تنها در فصل بهار گل دهی دارد.