هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کاهو خرد شده وکیوم

کاهو خرد شده، شسته شده و ضدعفونی شده

آماده مصرف

فرادون

97,500 ریال

78,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه