هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کلم قرمز خرد شده وکیوم

کلم قرمز خرد شده، شسته شده و ضدعفونی شده

آماده مصرف

فرادون

62,400 ریال

46,800 ریال

افزودن به لیست دلخواه