هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کرفس تکه شده (یک کیلویی)

( 13 )

ساقه کرفس تازه ، شسته شده و ضدعفونی شده و تکه شده در اندازه مناسب و یکدست

فرادون

58,000 ریال

49,880 ریال

افزودن به لیست دلخواه

5 قلم