هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کرفس تکه شده (یک کیلویی)

( 13 )

ساقه کرفس تازه ، شسته شده و ضدعفونی شده و تکه شده در اندازه مناسب و یکدست

فرادون

88,500 ریال

70,800 ریال

افزودن به لیست دلخواه

4 قلم