هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

لوبیا سبز پاک و خرد شده (یک کیلویی)

لوبیا پاک ، خرد و تکه شده، شسته و ضد عفونی شده، آماده مصرف

فرادون

135,000 ریال

108,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه