هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

نخود سبز پاک و غلاف گیری شده

نخود سبز پاک شده ،شسته و ضدعفونی شده ،اماده مصرف

فرادون

147,000 ریال

126,420 ریال

افزودن به لیست دلخواه