هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

ارزان شد! نخود سبز پاک و غلاف گیری شده

نخود سبز پاک و غلاف گیری شده

نخود سبز پاک شده ،شسته و ضدعفونی شده ،اماده مصرف

فرادون

124,000 ریال

106,640 ریال

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم