هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

سالاد تک نفره(با سس)

کاهو، کلم، هویج ، گوجه چری، خیار .

به همراه سس مایونز کم چرب ایران چاشنی.

1 تا 150 عدد 14 درصد تخفیف ویژه

151 تا 225 عدد 18 درصد تخفیف ویژه

226 تا 300 عدد 22 درصد تخفیف ویژه

301 عدد به با 25 درصد تخفیف ویژه

فرادون

20,000 ریال

14,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه