هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

اردو خوری دنیس

اردو خوری دنیس

5 تیکه با کیفیت عالی

لوازم خانگی (متفرقه)

افزودن به لیست دلخواه

ظرف اردو خوری چیست ؟

همان گونه که توضیح داده شد اردو یک نوع غذا یا پیش غذاست و ظرف اردو خوری یا اردورخوری، ظرفی است که به منظور سرو اردو از آن استفاده می شود.

نکته مهمی که نباید فراموش کنید استفاده صحیح از ظروف اردوخوری مناسب است. متناسب با نوع پیش غذای طبخ شده ظرف مناسب را هم برگزنید.