جدید ارزان شد! پک ویژه ایران چاشنی نمایش بزرگتر

پک ویژه ایران چاشنی

اقلام داخل پک 

لواشک فامیلا  ایران چاشنی :  5 عدد 

لواشک خانواده ایران چاشنی : 5 عدد 

لواشک ممتاز ایران چاشنی : 3 عدد 

شوکو ترشین بزرگ ایران چاشنی : 1 عدد 

شوکو ترشین کوچک ایران چاشنی :  1 عدد 

شوکو ترشین لقمه ای ایران چاشنی : 2 عدد 

آلوچه ترش وکیوم ایران چاشنی : 1 عدد

آلوچه ترش لیوانی ایران چاشنی : 1 عدد

سس مایونز تک نفره ایران چاشنی : 1 

سس انار ایران چاشنی : 1 عدد 

 

محصول جدید

فروشگاه اینترنتی فرادون

نوشتن نقد و نظر

پک ویژه ایران چاشنی

پک ویژه ایران چاشنی

اقلام داخل پک 

لواشک فامیلا  ایران چاشنی :  5 عدد 

لواشک خانواده ایران چاشنی : 5 عدد 

لواشک ممتاز ایران چاشنی : 3 عدد 

شوکو ترشین بزرگ ایران چاشنی : 1 عدد 

شوکو ترشین کوچک ایران چاشنی :  1 عدد 

شوکو ترشین لقمه ای ایران چاشنی : 2 عدد 

آلوچه ترش وکیوم ایران چاشنی : 1 عدد

آلوچه ترش لیوانی ایران چاشنی : 1 عدد

سس مایونز تک نفره ایران چاشنی : 1 

سس انار ایران چاشنی : 1 عدد