جدید اسکراب لايه بردار رگال بيوتي نمایش بزرگتر

اسکراب لايه بردار رگال بيوتي

اسکراب لايه بردار رگال بيوتي جهت پاک کردن پوست حاوي هسته زردآلو

REGAL BEAUTY Exfoliating cleasing scrub 

 اکسفولیانت ها ذرات جامدی هستند که کارشان ایجاد سایش و در نتیجه پیلینگ مکانیکی است. با این کار سلول های مرده از پوست جدا شده و باعث شفافیت و بازسازی آن می گردند.

شماره پروانه بهداشت : 1457602274584398

R 134

محصول جدید

فروشگاه اینترنتی فرادون

نوشتن نقد و نظر

اسکراب لايه بردار رگال بيوتي

اسکراب لايه بردار رگال بيوتي

اسکراب لايه بردار رگال بيوتي جهت پاک کردن پوست حاوي هسته زردآلو

REGAL BEAUTY Exfoliating cleasing scrub 

 اکسفولیانت ها ذرات جامدی هستند که کارشان ایجاد سایش و در نتیجه پیلینگ مکانیکی است. با این کار سلول های مرده از پوست جدا شده و باعث شفافیت و بازسازی آن می گردند.

شماره پروانه بهداشت : 1457602274584398