گلدان های شیشه ای (تراریوم)  6 محصول وجود دارد

(( ارسال گلدان های تراریوم ویژه مشهدیان عزیز رایگان می باشد))

تحویل کالا حداقل 1-2 ساعت پس از ثبت سفارش
ترتیب
  • گلدان تراریوم سایز متوسط ، قطر دهانه 16 سانتی متر با انواع کاکتوس های مناسب برای رشد در فضای گلدان های شیشه ای 
  • گلدان تراریوم سایز متوسط قطر دهانه 16 سانتی متر با انواع کاکتوس های مناسب برای رشد در فضای گلدان های شیشه ای 
  • گلدان تراریوم سایز کوچک قطر دهانه 12 سانتی متر با انواع کاکتوس های مناسب برای رشد در فضای گلدان های شیشه ای 
  • گلدان تراریوم سایز متوسط ، قطر دهانه 16 سانتی متر با انواع کاکتوس های مناسب برای رشد در فضای گلدان های شیشه ای 
  • گلدان تراریوم سایز کوچک ، قطر دهانه 12 سانتی متر با انواع کاکتوس های مناسب برای رشد در فضای گلدان های شیشه ای 
  • گلدان تراریوم سایز کوچک، قطر دهانه 12 سانتی متر با انواع کاکتوس های مناسب برای رشد در فضای گلدان های شیشه ای