بوش جلو مندل عقب اكسل عقب پژو ۲۰۶ (۸۲۰۱۰۱۳)

قیمت اصلی ۱,۲۵۹,۸۵۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۸۱,۸۹۵ ریال است.