بوش جناقی مثلثی پژو ۴۰۵ و سمند (۸۲۰۱۰۰۲)

قیمت اصلی ۱,۵۶۶,۹۵۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۹۶,۸۶۵ ریال است.