بوش سرکمک پژو۴۰۵ و سمند (۸۲۰۱۱۵۷)

قیمت اصلی ۴۲۵,۵۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۹۷,۸۵۰ ریال است.