بوش طبق پژو ۲۰۶ (TU3) (8201020)

قیمت اصلی ۱,۰۵۸,۲۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۴۰,۷۴۰ ریال است.