بوش طبق پژو ۲۰۶ TU5 جدید (۸۲۰۱۰۲۱)

قیمت اصلی ۱,۵۷۲,۵۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۰,۷۵۰ ریال است.