بوش عقب مندل عقب اكسل عقب پژو ۲۰۶ (۸۲۰۱۰۱۲)

قیمت اصلی ۱,۶۵۷,۶۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۶۰,۳۲۰ ریال است.