دو سر پیچ پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند (۸۲۰۱۰۰۵)

قیمت اصلی ۲,۳۷۳,۵۵۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۱,۴۸۵ ریال است.