رام تارا

۴۲,۲۰۴,۸۰۰ ریال

رام زیر موتور تارا رام قطعه ای است که به وسیله آن قطعاتی که در جلوبندی تارا به کار می رود توسط آن متصل به اتاق ماشین می شود.

Category:

توضیحات

رام زیر موتور تارا رام قطعه ای است که به وسیله آن قطعاتی که در جلوبندی تارا به کار می رود توسط آن متصل به اتاق ماشین می شود.