شیلنگ خروجی ۲۰۶ (۵۲۰۸۰۶۶)

قیمت اصلی ۸۲۳,۳۱۸ ریال بود.قیمت فعلی ۵۷۶,۳۲۳ ریال است.