نوار آب بندی صندوق عقب سمند (۳۲۰۴۵۲۳)

قیمت اصلی ۳,۵۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال است.