نوار دور شيشه جلو سمند (۳۲۰۴۱۷۲)

قیمت اصلی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۰۸,۰۰۰ ریال است.