نوار دور شيشه عقب سمند (۳۲۰۴۲۳۰)

قیمت اصلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال است.