نوار صندوق عقب پراید ۱۳۱ پل شکن (۳۲۰۳۹۱۸)

قیمت اصلی ۲,۶۹۸,۵۰۱ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۵۸,۸۰۱ ریال است.