پايه دو شاخ پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند (۸۲۰۱۰۱۸)

قیمت اصلی ۱,۳۴۳,۱۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۴۰,۱۷۰ ریال است.