گردگير نگهدارنده شيشه درب عقب چپ خارج پژو پارس (۳۴۱۴۲۲۴)

قیمت اصلی ۱,۷۲۵,۹۹۸ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۸۰,۷۹۸ ریال است.